ثبت نام  ورود به حساب کاربری
 ۰۲۶۳۶۶46866 - ۰۲۶۳۶۶79282 |   _  | info@karajparsclinic.com
برنامه زمانی سایر پزشکان

برنامه زمانی این مرکز معمولا هر دو هفته به روز می شود ، جهت اطینان بیشتر قبل از مراجعه با اپراتور مرکز هماهنگی نمایید .

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
زمان صبح - ظهر عصر - شب صبح - ظهر عصر - شب صبح - ظهر عصر - شب صبح - ظهر عصر - شب صبح - ظهر عصر - شب صبح - ظهر عصر - شب
متخصص اطفال صبح ساعت12:30_10:30 - صبح ساعت12:30_10:30 - صبح ساعت12:30_10:30 - صبح ساعت12:30_10:30 - صبح ساعت12:30_10:30 - صبح ساعت12:30_10:30 -
متخصص ارتوپدی صبح ساعت12:00_10:45 عصر ساعت17:00_15:30 صبح ساعت10:00_8:00 عصر ساعت19:00_16:00 صبح ساعت12:00_10:30 - صبح ساعت12:00_10:30 عصر ساعت19:00_16:00 صبح ساعت12:00_10:45 عصر ساعت18:00_17:00 - -
متخصص ارولوژی - - - - صبح ساعت11:00_9:30 - - - - - - -
متخصص اعصاب و روان - - ظهر ساعت14:00_12:45 - - - - - - - - -
اپتومتری _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
متخصص پوست و مو - - صبح ساعت11:00_9:00 - - - - - - - - -
تغذیه و رژیم درمانی - - - عصر ساعت19:00_17:00 - - - عصر ساعت19:00_17:00 - - - -
متخصص جراحی عمومی - - - - ظهر ساعت13:30_12:30 - - - صبح ساعت10:00_9:00 - - -
متخصص چشم ظهر ساعت14:30_13:45 - - - ظهر ساعت14:30_13:45 - - - ظهر ساعت14:30_13:45 - صبح ساعت11:30_10:45 -
متخصص داخلی - - ظهر ساعت16:30_13:00 - ظهر ساعت17:00_14:30 - ظهر ساعت17:00_14:30 - - - - -
متخصص زنان صبح ساعت12:00_09:00 - صبح ساعت12:30_11:00 عصر ساعت18:00_16:00 صبح ساعت12:30_11:00 - صبح ساعت11:00_09:00 عصر ساعت17:00_15:30 صبح ساعت12:00_09:30 عصر ساعت17:00_15:30 - -
سونوگرافی صبح ساعت10:00_8:00 - صبح ساعت10:00_8:00 - - - صبح ساعت10:00_8:00 - صبح ساعت10:00_8:00 - - -
متخصص قلب و عروق - عصر ساعت19:00_17:15 - عصر ساعت19:00_17:30 - عصر ساعت19:00_17:30 - عصر ساعت19:00_17:30 - عصر ساعت19:00_17:15 - عصر ساعت19:00_17:30
متخصص گوش و حلق و بینی - - - - - - - - - - - -
متخصص مغز و اعصاب - - - - - - صبح ساعت11:00_9:30 - - - صبح ساعت11:00_9:30 -
مامایی صبح ساعت13:00_9:00 عصر ساعت20:00_16:00 صبح ساعت13:00_9:00 عصر ساعت20:00_16:00 صبح ساعت13:00_9:00 عصر ساعت20:00_16:00 صبح ساعت13:00_9:00 عصر ساعت20:00_16:00 صبح ساعت13:00_9:00 عصر ساعت20:00_16:00 صبح ساعت13:00_9:00 عصر ساعت20:00_16:00
فیزیوتراپی صبح ساعت18:00_09:00 - صبح ساعت18:00_09:00 - صبح ساعت18:00_09:00 - صبح ساعت18:00_09:00 - صبح ساعت18:00_09:00 - صبح ساعت14:00_09:00 -
دندانپزشکی صبح ساعت20:00_10:00 - صبح ساعت20:00_10:00 - صبح ساعت20:00_10:00 - صبح ساعت20:00_10:00 - صبح ساعت20:00_10:00 - صبح ساعت20:00_10:00 -
آزمایشگاه صبح ساعت21:00_07:00 - صبح ساعت21:00_07:00 - صبح ساعت21:00_07:00 - صبح ساعت21:00_07:00 - صبح ساعت21:00_07:00 - صبح ساعت21:00_07:00 -