ثبت نام  ورود به حساب کاربری
 ۰۲۶۳۶۶46866 - ۰۲۶۳۶۶43737 |   _  | info@karajparsclinic.com
جراحی اورولوژی :
کلینیک پارس,متخصص اورولوژی,متخصص اورولوژی در کرج,متخصص اورولوژی در ملارد,متخصص اورولوژی درفردیس,متخصص,اورولوژی,جراحی های اولوروژی ,سنگ مثانه ,تنگی مجرای ادراری

جراحی های اورولوژی:

اهداف:کلیه اعضای این گروه خود را متعهد به حرکت در جهت رشد و تعالی و ارتقا کیفیت درمانی می دانند و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.


  • خدمات جراحی اورولوژی کلینیک پارس :

. سنگ مثانه

. سنگ حالب

. واریکوسل

. هیدروسل

. اسپرماتوسل

. هرنی

. سیستوسکوپی

. سیتویورترسکوپی و یورتروسکوپی

. تنگی مجرای ادراری