ثبت نام  ورود به حساب کاربری
  ۰۲۶۳۶۶۴۰۰۶۷ - ۰۲۶۳۶۶۴۳۷۳۷ |   info@karajparsclinic.com

}

کلینیک تخصصی زنان


کلینیک تخصصی زنان و زایمان:
اهداف:

کلیه اعضای این گروه خود را متعهد به حرکت در جهت رشد و تعالی و ارتقا کیفیت درمانی می دانند و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

خدمات ما:

1:بررسی بیماری های زنان شامل عفونتها خونریزی و ...

2:گذاشتن و خروج IUD

3: صدور گواهی کتبی و اعلام گزارش شفاهی

4:خروج پولیپ سرویکس

5:آجراحی کیست بارتولن،کرایو

خدمات جراحی کلینیک

1:کورتاژ تشخیص

2:کورتاژ بقایای بارداری

3:لابیا پلاستی

4:سیستوسل ،کتوسل(افتادگی مثانه و رحم)

5:کلیه اعمال زیبایی زنان