ثبت نام  ورود به حساب کاربری
  ۰۲۶۳۶۶۴۰۰۶۷ - ۰۲۶۳۶۶۴۳۷۳۷ |   info@karajparsclinic.com


کلینیک ارتوپدی پارس

کلینیک سونوگرافی :
اهداف:

کلیه اعضای این گروه خود را متعهد به حرکت در جهت رشد و تعالی و ارتقا کیفیت درمانی می دانند و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

خدمات ما:

1:ارائه تمای خدمات سونو گرافی از جمله سونوگرافی رحم و ضمائم،کلیه،مثانه،مجاری ادراری،انواع سونوگرافی بارداری،از جمله غلبار گری های ntو آنومالی

2:شکم ترانس واژینال،بارداری و غیر بارداری،پروستات،تیروئید،انواع سونوگرافی های داپلر،نسوج نرم و غیره در این بخش انجام می گردد

3: ارائه تمامی خدمات از جمله گرافی های ساده و رنگی هیستروساپینو گرافی وivp و opg،سونو گرافی دندان در این بخش انجام می گردد

4:اکوکاردیو گرافی ekg هولتر فشار خون توسط متخصص قلب

4:اکوکاردیو گرافی ekg هولتر فشار خون توسط متخصص قلب

5:سونوگرافی رحم ضمائم تیرودئید

6:نسوج نرم، هیپ، پستانو