ثبت نام  ورود به حساب کاربری
  ۰۲۶۳۶۶۴۰۰۶۷ - ۰۲۶۳۶۶۴۳۷۳۷ |   info@karajparsclinic.com

}اورژانس درمانگاه پارس:
اهداف:

کلیه اعضای این گروه خود را متعهد به حرکت در جهت رشد و تعالی و ارتقا کیفیت درمانی می دانند و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

خدمات ما:

1:ویزیت توسط پزشک عمومی

2:ویزیت توسط پزشک در منزل

3: صدور گواهی فوت

4:تخلیه انواع آبسه

5:ارائه خدمات حجامت

6:کشیدن انواع بخیه

7:تزریقات ،انواع پانسمان کوچک،متوسط و بزرگ و زدن انواع بخیه

8:انجام نوار قلب،تست قند،شستشوی معده

9:ارائه خدمات از قبیل ختنه،سونداژنلاتون،سونداژفولی،تامپون بینی

10:ارائه انواع گچ گیری،آتل ،باز کردن گچ

11:ارائه خدمات سوراخ کردن گوش، شستشوی گوش