ثبت نام  ورود به حساب کاربری
  ۰۲۶۳۶۶۴۰۰۶۷ - ۰۲۶۳۶۶۴۳۷۳۷ |   info@karajparsclinic.com


کلینیک ارتوپدی پارس

کلینیک ارتوپدی:
اهداف:

کلیه اعضای این گروه خود را متعهد به حرکت در جهت رشد و تعالی و ارتقا کیفیت درمانی می دانند و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

خدمات ما:

1:آرتورو پلاستی،تعویض مفصل،تعویض زانو،تعویض لگن درمان شکستیگها

2:ترمیم پارگی تاندون و لیگامانها

3: اصلاح کجی اندام ها،اصلاح پای پرانتزی،اصلاح پای ضربدری

4:درمان ناهنجاری های ستون فقرات و اندامها

5:آرتروسکپی تشخیص و درمانی

6:بازسازی رباط های اندامی از قبیل رباط های صلیبی زانو،

7:درمان تومورهای استخوانی

8:شکستگی – دررفتگی- گچ گیری و آتل- ستون فقرات- دیسک کمر