ثبت نام  ورود به حساب کاربری
  ۰۲۶۳۶۶۴۰۰۶۷ - ۰۲۶۳۶۶۴۳۷۳۷ |   info@karajparsclinic.com


کلینیک لیزر پارس

کلینیک لیزر پارس:
اهداف:

کلیه اعضای این گروه خود را متعهد به حرکت در جهت رشد و تعالی و ارتقا کیفیت درمانی می دانند و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

خدمات ما:

1:رفع موهای زائد

2:درمان لکه های پوستی

3: درمان لکه های ناشی از پیر پوستی

4:درمان لکه های ناشی از آفتاب سوختگی

5:درمان لکه های قهوه ای رنگ