ثبت نام  ورود به حساب کاربری
  ۰۲۶۳۶۶۴۰۰۶۷ - ۰۲۶۳۶۶۴۳۷۳۷ |   info@karajparsclinic.com


کلینیک تخصصی قلب و عروق

کلینیک قلب:
اهداف:

کلیه اعضای این گروه خود را متعهد به حرکت در جهت رشد و تعالی و ارتقا کیفیت درمانی می دانند و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

خدمات کلینیک تخصصی قلب و عروق :

1:خدمات قلب ازجمله نوار قلب

2:اکوکاردیوگرافی داپلر

3:ویزیت متخصص