ثبت نام  ورود به حساب کاربری
  ۰۲۶۳۶۶۴۰۰۶۷ - ۰۲۶۳۶۶۴۳۷۳۷ |   info@karajparsclinic.com


کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

کلینیک فیزیوتراپی:
اهداف:

کلیه اعضای این گروه خود را متعهد به حرکت در جهت رشد و تعالی و ارتقا کیفیت درمانی می دانند و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

خدمات کلینیک تخصصی فیزیوتراپی :

1:لیزر درمانی

2:توان بخشی ضایعات ارتوپدی و سیستم عصبی.

3:بر طرف کردن ضایعات ورزشی

4: فیزیوتراپی بعد از اعمال جراحی