ثبت نام  ورود به حساب کاربری
  ۰۲۶۳۶۶۴۰۰۶۷ - ۰۲۶۳۶۶۴۳۷۳۷ |   info@karajparsclinic.com

}

کلینیک چشم پزشکی و اپتو متری

کلینیک چشم پزشکی و اپتو متری پارس:
اهداف:

کلیه اعضای این گروه خود را متعهد به حرکت در جهت رشد و تعالی و ارتقا کیفیت درمانی می دانند و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

خدمات ما:

1: فمتولیزیک لیزیک prk(اعمال حذف عینک به طریقه لیزیک(لازک

2: به طریق جدید به نام فیکو(اعمال کاتارکت (آب مروارید

3: اعمال انحراف چشمها استرابیسم

4:اعمال گلوکوم افزایش فشار داخل چشم

5:اعمال پلک ها بلفارو پلاستی گل مژه،ناخنک

6:اپتومتری تعیین دقیق نمره عینک و لنز معاینات کودکان و نوزادان به صورت دوره ای