ثبت نام  ورود به حساب کاربری
 ۰۲۶۳۶۶46866 - ۰۲۶۳۶۶79282 |   _  | info@karajparsclinic.com
تماس با کلینیک :
آدرس : کرج ،جاده ملارد،ایستگاه پیک،مرکزجراحی محدود و کلینیک تشخیصی درمانی شبانه روزی پارس
 تلفـن : ۰۲۶۳۶۶46866 - ۰۲۶۳۶۶79282
 موبـایل : _
 ایمیل : info@karajparsclinic.com

جهت ارتباط با ما و ارسال نظـرات و پیشنهادات خود می توانید از فرم زیر استفاده نمایید