ثبت نام  ورود به حساب کاربری
  ۰۲۶۳۶۶۴۰۰۶۷ - ۰۲۶۳۶۶۴۳۷۳۷ |   info@karajparsclinic.com

}

کلینیک تخصصی اطفال


کلینیک تخصصی اطفال:
اهداف:

کلیه اعضای این گروه خود را متعهد به حرکت در جهت رشد و تعالی و ارتقا کیفیت درمانی می دانند و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

خدمات ما:

1:کنترل رشد و نمو

2:کنترل تغذیه

3: صدور گواهی کتبی و اعلام گزارش شفاهی آزمایش های تشخیص و درمانی

4:تشکیل پرونده و چک آپ ماهیانه

5:بررسی کلیه بیماری های مربوط به اطفال و درمان کودکان زیر نظر پزشکان مجرب