ثبت نام  ورود به حساب کاربری
  ۰۲۶۳۶۶۴۰۰۶۷ - ۰۲۶۳۶۶۴۳۷۳۷ |   info@karajparsclinic.com


مـزایای ثبت نام:

 امکان رزرو نوبت
 امکان ارسـال سوال و مشاهده پاسخ از سوی پزشک مربوطه
انصراف